Hyvä elämä – turvallinen arki Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta julkaistu

"Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla pyritään siihen, että Suomesta tulee hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaisesti maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan strategiassa niitä yhteiskunnan ominaisuuksia, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Strategiassa on ennakointiosuus, jossa kuvataan Suomen sisäiseen lähitulevaisuudessa vaikuttavat muutosvoimat. Strategian toimenpideohjelmassa on kahdeksan toimenpidekokonaisuutta ja yhteensä 39 toimenpidettä, joilla nämä muutosvoimat hallitaan niin, että strategian tavoite saavutetaan. Hyvä sisäinen turvallisuus koostuu lukuisista eri osatekijöistä." (Valto, Valtioneuvoston julkaisuarkisto 5.10.2017) Lue lisää ja lataa koko julkaisu


Barentsin alueen pelastusyhteistyötä harjoitellaan Petroskoissa

Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä harjoittelevat pelastustoimen yhteistyötä Petroskoissa Venäjällä 4.-8.9. Kyseessä on joka toinen vuosi järjestettävä Barents Rescue -harjoitus, joka järjestettiin viimeksi Suomessa vuonna 2015. Tämän vuoden harjoitus on kaikkiaan kahdeksas.
(SM tiedote 5.9.2017) Lue lisää

Pelastustoimen uudistus voimaan 1.1.2020

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten näin ollen myös pelastustoimen uudistus tulee voimaan samanaikaisesti (SM tiedote 110.7.2017) Lue lisää

Finavialta moderni satsaus Lapin lentoasemien pelastustyöhön

Rovaniemen lentoasemalla avattiin uudenaikainen paloharjoitusalue. Käyttäjinä toimivat Finavian pelastushenkilöstön ohella myös puolustusvoimat sekä Lapin pelastuslaitos.

Finavian rakennuttaman paloharjoitusalueen avajaisia vietettiin Rovaniemellä tiistaina 30.5. Investointi palvelee Lapin aluetta pelastushenkilöstön kelpoisuuden ylläpitämiseksi vaadittavassa koulutuksessa. (Finavia Uutishuone 31.5.2017) Lue lisää


Viranomaiset harjoittelivat puolen Lapin evakuointia, lehmät ja lampaat nousivat ongelmaksi

Lappi17-valmiusharjoitus testasi, pystytäänkö Inarin, Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen väestö ja tuotantoeläimet evakuoimaan muualle Suomeen vuorokauden sisällä.
Tuotantoeläinten evakuointi osoittautui vaikeaksi lappilaisviranomaisten valmiusharjoituksessa. Torstaina päättyneessä harjoituksessa testattiin, miten Inarin, Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen väestö ja tuotantoeläimet saadaan evakuoitua muualle Suomeen vuorokauden sisällä. Lue lisää (YLE Uutiset 19.5.2017)

Nuohouksen uudistamista koskeva esitys lausuntokierrokselle

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esityksen mukaan alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan nuohoojalta Lue lisää (SM tiedote 36/2017 21.4.2017)Kalliita horminkorjauksia myydään epäilyttävin keinoin

Kalliita horminkorjauksia myydään kiinteistöjen omistajille epäilyttävin keinoin. Nuohousalan Keskusliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kehottavat suhtautumaan varauksella liian nopeasti tehtyihin tarkastuksiin, joiden päätteeksi tarjotaan kallista korjauspalvelua. SPEK ei myöskään anna millekään yritykselle pätevyyttä tehdä horminkorjauksia. Hormin korjaustarve kannattaa antaa arvioitavaksi alueen nuohoojalle, ja tarjous mahdollisesta korjauksesta on hyvä pyytää useammalta urakoitsijalta. (SPEK tiedote 14.3.2107) Lue lisää
- Saatujen tietojen mukaan mahdollisesti vastaavaa palvelua on tarjottu myös Lapissa kiinteistön omistajille. 

Esitys pelastustoimen uudistuksesta eduskunnan käsiteltäväksi

Vuoden 2019 alusta 18 maakuntaa järjestäisivät kukin pelastustoimen omalla alueellaan. Pelastustoimen palvelujen tuottamisesta vastaisi maakunnan liikelaitos (pelastuslaitos). Palvelujen tuottamisessa voitaisiin nykytapaan käyttää apuna muun muassa sopimuspalokuntia. Valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi. (SM Uutiset 9.3.2017) Lue lisää