Finavialta moderni satsaus Lapin lentoasemien pelastustyöhön

Rovaniemen lentoasemalla avattiin uudenaikainen paloharjoitusalue. Käyttäjinä toimivat Finavian pelastushenkilöstön ohella myös puolustusvoimat sekä Lapin pelastuslaitos.

Finavian rakennuttaman paloharjoitusalueen avajaisia vietettiin Rovaniemellä tiistaina 30.5. Investointi palvelee Lapin aluetta pelastushenkilöstön kelpoisuuden ylläpitämiseksi vaadittavassa koulutuksessa. (Finavia Uutishuone 31.5.2017) Lue lisää


Viranomaiset harjoittelivat puolen Lapin evakuointia, lehmät ja lampaat nousivat ongelmaksi

Lappi17-valmiusharjoitus testasi, pystytäänkö Inarin, Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen väestö ja tuotantoeläimet evakuoimaan muualle Suomeen vuorokauden sisällä.
Tuotantoeläinten evakuointi osoittautui vaikeaksi lappilaisviranomaisten valmiusharjoituksessa. Torstaina päättyneessä harjoituksessa testattiin, miten Inarin, Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen väestö ja tuotantoeläimet saadaan evakuoitua muualle Suomeen vuorokauden sisällä. Lue lisää (YLE Uutiset 19.5.2017)

Nuohouksen uudistamista koskeva esitys lausuntokierrokselle

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esityksen mukaan alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan nuohoojalta Lue lisää (SM tiedote 36/2017 21.4.2017)Kalliita horminkorjauksia myydään epäilyttävin keinoin

Kalliita horminkorjauksia myydään kiinteistöjen omistajille epäilyttävin keinoin. Nuohousalan Keskusliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kehottavat suhtautumaan varauksella liian nopeasti tehtyihin tarkastuksiin, joiden päätteeksi tarjotaan kallista korjauspalvelua. SPEK ei myöskään anna millekään yritykselle pätevyyttä tehdä horminkorjauksia. Hormin korjaustarve kannattaa antaa arvioitavaksi alueen nuohoojalle, ja tarjous mahdollisesta korjauksesta on hyvä pyytää useammalta urakoitsijalta. (SPEK tiedote 14.3.2107) Lue lisää
- Saatujen tietojen mukaan mahdollisesti vastaavaa palvelua on tarjottu myös Lapissa kiinteistön omistajille. 

Esitys pelastustoimen uudistuksesta eduskunnan käsiteltäväksi

Vuoden 2019 alusta 18 maakuntaa järjestäisivät kukin pelastustoimen omalla alueellaan. Pelastustoimen palvelujen tuottamisesta vastaisi maakunnan liikelaitos (pelastuslaitos). Palvelujen tuottamisessa voitaisiin nykytapaan käyttää apuna muun muassa sopimuspalokuntia. Valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi. (SM Uutiset 9.3.2017) Lue lisää

Vapaaehtoisuuden säilyttäminen turvaa palokuntatoimintaa

Vapaaehtoisuus ja harrastusmaisuus ovat peruslähtökohtia, jos tulevaisuuden palokuntatoiminta halutaan turvata. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Canterburyn yliopisto ovat tutkineet palokuntien toiminnan aloittamisen ja lopettamisen syitä. Tutkimuksen mukaan 72 % vastanneista oli sitä mieltä, että vapaaehtoisen ja harrastusmaisen toiminnan parempi huomioiminen pelastustoimen järjestelmässä olisi ehkäissyt palokunnan toiminnan loppumista tai tarvetta muuttaa toimintaa.  (SPEK/ Ajankohtaista 7.3.2017) Lue lisää

Alueellisen varautumisen tehtävien yhteensovittamista kootaan sisäministeriöön

Sisäministeriö vastaa vuoden 2019 alusta suoraan alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallisesta yhteensovituksesta maakuntien kesken ja keskushallinnon tasolla. Näin varautumisesta muodostuu valtakunnallinen kokonaisuus, joka perustuu valtioneuvostossa ja ministeriöissä päätettyihin sekä niitä avustavassa Turvallisuuskomiteassa linjattuihin varautumista koskeviin periaatteisiin. Reformiministeriryhmä linjasi asiasta kokouksessaan 9.2.2017 osana maakuntauudistusta. Samalla ministerityöryhmä linjasi uutta valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan lain jatkovalmistelua. (VM Tiedote 9.2.2017) Lue lisää